Elektronska knjiga polja

Usklađivanje sa sve strožim standardima u oblasti kako prerade poljoprivrednih proizvoda, tako i njihove primarne proizvodnje, ne ostavlja mogućnost izbora poljprivrednim proizvođačima po pitanju vođenja knjiga polja. Ovi dokumenti u svakom trenutku moraju biti adekvatno vođeni i proverljivi. Početak uvođenja kontrole primarne proizvodnje baziraće se na praćenju onih segmenata koji direktno ugrožavaju zdravlje kranjih korisnika, a kasnije će se preneti i na racionalizaciju potrošnje energenata (goriva, maziva). Proizvodi koji ne budu posedovali adekvatnu dokumentaciju koristitiće se samo za internu (ličnu) upotrebu. Gazdinstva koja ne budu vodila evidenciju verovatno će biti isključena i iz subvencionisanja proizvodnje.

Proizvođači ovakve standarde ne treba da shvate kao pretnju nego kao mogućnost da ostvare određene dodatne benefite (viša cena, proširivanje tržišta). Našim proizvođačima se u dosadašnjoj praksi dešavalo da zbog neispunjavanja standarda kvaliteta koji važe u pojedinim zemljama finalni proizvodi budu vraćeni, ili im bude promenjena namena (umesto ishrane ljudi bude ishrana domaćih životinja) uz adekvatno cenovno umanjenje. Ovakvi gubici vrlo često su višestruki, ne samo zbog povrata robe nego i zbog gubitka tržišta u narednom periodu (pronalaženje pouzdanijih dobavljača).

Vođenjem knjiga polja, kontrola primene različitih hemijskih supstanci biće moguća na velikom broju gazdinstava, međutim pregled prikupljene dokumentacije i njena naknadna obrada vođenjem pisanih knjiga neće biti moguća. Upravo iz tih razloga u tehnološkoj eri u kojoj živimo neminovno se nameće vođenje elektronskih knjiga polja.

Ujedno to je i savet naše stručne službe poljopriverdnim proizvođačima - vršite implementaciju jedino elektronskih knjiga polja. Vođenje klasičnih knjiga komlikovano je za prikupljanje i dostavljanje dokumentacije i ostavlja mogućnost naknadnih neprijavljenih izmena. Ovakvim vođenjem proizvodnih procesa steći će se mogućnost preciznog uvida u kvalitet krajnjih proizvoda. Prilikom otkupa, proizvodi će se razvstavati shodno tome da li ispunjavaju zahteve standarda ili ne. Standardi (HCCP, GLOBAL GAP, ISCC i dr.) će se međusobno razlikovati, tačnije svaki od njih će imati posebne zahteve prema neophodnoj papirologiji, dozvoljenoj količini i vrsti hemijskih preparata, međutim osnova svakog od njih biće knjiga polja. Proizvođači će sami moći da odluče koji će standard svojim finalnim proizvodima zadovoljiti, shodno tome moći će da ostvare određenu cenu za svoje proizvode. Što standardi budu stroži u svojim zahtevima to će i cena finalnog proizvoda biti veća. Neispravnim proizvodima daleko će se lakše ulaziti u trag, bićemo u mogućnosti da tačno lociramo vreme i mesto greške u procesu proizvodnje. Nesavesni proizvođači, odnosno oni koji se ne budu pridržavali propisa prihvaćenog standarda lakše će se pronalaziti i snosiće odgovarajuće posledice.