Uticaj preparata Aleox Agro na soju

Stručna podrška: dipl.inž.zaštite bilja Maja Bajčev, AgriBusiness Partner Sombor, dipl.inž. polj. Ljubica Bošnjak, CP Distribution doo

 

Poslednjih godina su izmenjeni klimatski uslovi za rast i razvoj biljaka značajno uticali na smanjenje prinosa, naročito kod osetljivih biljnih vrsta. Da bi se ove promene smanjile ili bar ublažile, neophodno je pomoći biljkama primenom preparata, koji dokazano, doprinose boljem izgledu same biljke i rezultiraju povećanjem prinosa.

Uticaj Aleox Agro preparata na soju je značajan već u početnim stadijumima njenog razvića. Ispitivanje koje je sprovela PSS Novi Sad pokazuje da tretiranje soje preparatom Aleox agro pre same setve, dovodi do povećanja klijavosti semena od 3,5-12 %. Ogled je rađen na tri rane sorte soje: Megi, Dukat i Fortuna.

Dihidrokvercetin, aktivna materija preparata Aleox agro, snažno utiče na razvoj primarnog korena, koji je najznačajniji za početne faze rasta i razvoja zdrave biljke.

Uvećanje primarnog korena soje, kod semena tretiranog preparatom, iznosi 50%. Formiranje adekvatnog korena kod leguminoza je od ključnog značaja za stvaranje simbiotskog odnosa između kvržičnih bakterija i biljke domaćina, u procesima azotofiksacije.

Tokom vegatacije, Aleox Agro se primenjuje folijarno 2 puta po 80 ml/ha. Ispitivanjem je utvrđeno da tretiranje preparatom pomaže biljci da ostvari svoj maksimalan genetski potencijal. Soja, na kojoj je primenjen Aleox Agro, znatno je otpornija na stresne uslove izazvane raznim biotičkim i abiotičkim faktorima.

Na osnovu višegodišnjih rezultata primene preparata na imanjima Agri Business partner iz Sombora, utvrđene su sledeće karakteristike tretiranih biljaka soje: ujednačeno zrenje, ranija tehnološka zrelost, 2% manja vlaga i značajno uvećanje prinosa.

Prosečno povećanje prinosa primenom preparata Aleox Agro na imanjima: „PP Sombor“, „Mat-Agrar“, „ZZ Agro Klek“, „ZZ Veljko Lukić Kurjak“ i dr., iznosilo je, u proseku, 8,5 %.

Važniji, od samog prinosa, je podatak regionalnog Donau soja centra, da biljke tretirane preparatom Aleox Agro imaju povećanje proteina za 1%.

Potpuno prirodan, biorazgradiv i bez karence, sa aktivnom materijom Dihidrokvercetin, preparat Aleox Agro izuzetno utiče na celokupan zdravstveni status biljke tokom celog životnog ciklusa. Na osnovu navedenih karakteristika, Aleox Agro je našao široku primenu na poljima soje kako u redovnoj, tako i u postrnoj setvi.

U usevu soje u ovoj godini, nakon inokulacije semena primenom 0,1 l na tonu semena i dvokratnog folijarnog tretmana preparatom Aleox agro (0,1 + 0,1 l/ha), zabeleženo je uvećanje prinosa soje od 5,72 % SRPS kvaliteta na lokalitetu Bački Brestovac, PP Vojvodina, kompanija ABP Sombor.

Bilten "Za našu zemlju" broj 94., oktobar 2020.godine.