Zaštite uljane repice

Stručna podrška: dipl.inž. Dapčević Vladimir, tehnička i stručna podrška za region centralne Vojvodine,Belchim doo Beograd

 

Period nepovoljnih vremenskih uslova, odnosno nedostatak padavina, u velikoj je meri usporio setvu uljane repice, a značajan broj proizvođača je odustao od nje. Na površinama koje su ranije zasejane, uljana repica se nalazi u fazi nicanja pa sve do faze razvijena 2-6 pari listova.

Da bi se stvorili preduslovi za visok prinos i kvalitet uljane repice, potrebno je primeniti punu agrotehniku, a posebnu pažnju posvetiti merama nege ovog useva u jesenjem periodu.

Kompanija Belchim Crop Protection je kao i svake godine, svojom paletom proizvoda spremna da odgovori svakom izazovu i omogući proizvođačima pametnu i profesionalnu zaštitu uljane repice.

U borbi sa korovima na početku porasta biljka uljane repice slabi, izdužuje se, gubi kondiciju i ulazi nespremna u zimu gde će biti podložna izmrzavanju i proređivanju sklopa. Iz tog razloga suzbijanje korova je obavezno obaviti u toku jeseni kako bi se sačuvao optimalan sklop biljaka.

RAPSAN PLUS je selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju travnih i širokolisnih korova u usevu uljane repice. Ovaj preparat je kombinacija dve aktivne materije (metazahlor 333 g/l + kvinmerak 83 g/l) koje deluju sinergistički, međusobno se dopunjuju i obuhvataju suzbijanje najdominantnijih korova u repici, istovremeno obezbeđujući izuzetnu selektivnost prema usevu uljane repice. Herbicid RAPSAN PLUS se primenjuje posle setve a pre nicanja useva ili nakon nicanja uljane repice do faze 3 prava lista. Doza primene je 2-2,5 l/ha.

Pšenica i ječam su uobičajeni predusevi uljanoj repici pa stoga samonikle biljke mogu predstavljati problem i konkurenciju u porastu uljane repice. Ovaj problem se vrlo efikasno i bezbedno rešava primenom herbicida GRASSER u količini od 0,8-1,2 l/ha. Nakon usvajanja od strane korova, aktivna materija kvizalofop-p-etil iz preparata se izuzetno brzo transportuje duž sprovodnog sistema korovske biljke i dospeva do meristemskog tkiva. Korov prestaje sa porastom već 24 časa nakon tretmana. Prvi simptomi delovanja graminicida GRASSER uočavaju se 5-7 dana nakon tretmana u vidu bledožute boje, a nakon 10-14 dana se javlja i crvenilo lista kada nastupa sušenje korova.

Kada uljana repica ponikne, važna mera nege je i regulacija njenog rasta, odnosno sprečavanje izduživanja. Za tu namenu, kompanija Belchim proizvođačima nudi fungicid nove generacije registrovan pod nazivom BOUNTY. Pored regulacije rasta, ovaj fungicid istovremeno obezbeđuje i zaštitu uljane repice od fitopatogenih gljiva, prouzrokovača bolesti (Phoma lingam, Sclerotinia sclerotiorum). Količina primene je od 0,5 – 0,6 l/ha. Napredna formulacija ovog proizvoda, omogućava njegovo brzo prodiranje u biljno tkivo do mesta delovanja i obezbeđuje dugotrajno i efikasno fungicidno delovanje čak i pri većim količinama padavina.

Uljanu repicu nakon nicanja redovno prati i pojava štetočina kao što su buvači (Phyllotreta sp.) i repičina lisna osa (Athalia rosae). U nekim godinama, u zavisnosti od vremenskih uslova, može se uočiti veća brojnost ovih insekata koji mogu oštetiti usev toliko da dovedu do njegovog propadanja. Ukoliko se na parcelama primeti pojava ovih štetočina, preporuka kompanije Belchim je insekticid SCATTO u količini od 0,2-0,3 l/ha. SCATTO je insekticid iz grupe piretroida sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Aktivna materija deltametrin izaziva paralizu i veoma brzo uginuće insekata, poznato kao “knock down” efekat. Preparat SCATTO je registrovan u EU.

 

Bilten "Za našu zemlju", broj 94., oktobar 2020. godine.