Novi herbicid za zaštitu kukuruza

Stručna podrška: Vladimir Dapčević, tehnička i stručna podrška za region centralne Vojvodine, Belchim doo Beograd

Kompanija Belchim Crop Protection iz godine u godinu proširuje svoj portfolio novim, efikasnim i visoko kvalitetnim proizvodima koji su spremni odgovoriti svakom izazovu u domenu zaštite bilja.

Za sezonu 2021. godine na tržištu će se predstaviti novi herbicid koji će proizvođačima kukuruza olakšati put do visokih i kvalitetnih prinosa.

ONYX EXTRA je selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. Sadrži dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Prva aktivna materija Piridat iz preparata se uglavnom nakuplja u listovima korovskih biljaka, gde deluje kao inhibitor fotosinteze u fotosistemu II.

Druga aktivna materija mezotrion u herbicidu ONYX EXTRA, poseduje „multi sight“ efekat odnosno mogućnost njenog usvajanja i preko lista i preko zemljišta, a po mehanizmu delovanja spada u inhibitore sinteze karotenoida, gde u korovima izaziva uništavanje hlorofila i kao prvi simptom uočava se beljenje (bleaching) listova.

Aktivna materija piridat pored svog herbicidnog delovanja, deluje i kao takozvani pojačivač (“booster“ efekat) što preparatu ONYX EXTRA daje odlično herbicidno delovanje na širokolisne korove uz istovremenu izuzetnu selektivnost prema usevu kukuruza.

Zahvaljujući unapređenom sistemu formulacije preparata ONYX EXTRA postignuta je idealna kompatibilnost i sinergija između proizvoda, pa je stoga kompanija Belchim Crop Protection u prilici da ponudi kompletnu zaštitu useva kukuruza od korova.

ONYX EXTRA je formulisan u obliku uljne disperzije (OD) što ga čini idealnim partner herbicidom za herbicid MOTIVELL EXTRA 6 OD.

Preporuka kompanije Belchim je kombinacija (tank-mix) ova dva proizvoda u odnosu: 0,75 l/ha herbicida Motivell extra 6 OD + 1 l/ha ONYX EXTRA. Ova kombinacija obezbeđuje sigurnu zaštitu useva kukuruza od celokupne korovske populacije.

 

Bilten "Za našu zemlju" broj 95., novembar 2020.