Ne rasipajte svoj novac po njivi – otkrijte tajnu niskih gubitaka u žetvi i visoku efikasnost JOHN DEERE kombajna

Stručna podrška: Kite d.o.o. tim,Kite d.o.o. Novi Sad

Kada se kupuje kombajn, onda bi trebala da se uradi detaljna analiza odgovarajuće mašine za gazdinstvo, po pogledu eksploatacionih performasi u kojima se ističe učinak, gubitak i lom zrna, čistoća izvršaja, energetska efikasnost, distribucija i kvalitet sitnjenja biljnih ostataka, ergonomske performanse i ono na šta malo ljudi obraća pažnju - faktor pouzdanosti mašine.

Investiranje u kombajn je dugoročna investicija i jedna od najskupljih u okviru nabavke mehanizacije, a upravo iz ekonomskih razloga neretko se dešava da projektovani mašinski park ima nizak stepen osiguranja od defekta.

John Deere kompanija je na svetskom nivou prepoznatljiva kao najpopularnija, a verovatno i vodeća konstruktorska kuća, kako pogonske i priključne poljoprivredne mehanizacije, tako i mašina za ubiranje različitih biljnih useva.

U prodajnom portfoliu dostupne su različite tehnologije izvršavanja, u zavisnosti od propusne moći kombajna, pa su tako na slici 1. prikazane izvršajne tehnologije za najnoviju X seriju (aksijalni koncept kombajna sa dva rotora, koji obezbeđuje propusnu moć veću od 100 t/h), zatim S serija (takođe aksijalni tip izvršaja sa jednim rotorom), T serija (tangencijalni kombajn sa dva izvršajna, jednim među-bubnjem i jednim odbojnim biterom) i W serija (sa klasičnim tangencijalnim sistemom izvršaja sa jednim bubnjem i odbojnim biterom). Svaku od ovih serija ističu određene konstruktivne karakteristike u odnosu na slične koncepte drugih kombajna, dok sve John Deere kombajne karakteriše kvalitet ugrađenih komponenti, najnaprednija tehnologija, niska stopa defektaže, pouzdanost u radu i kvalitet rada.

Ove godine kompanija KITE DOO se odlučila za aktivnu kampanju demonstracija John Deere kombajna u radu, kroz „John Deere Kombajn Demo Tour 2020“ i „John Deere Kombajn Kamp 2020“, održanih širom Vojvođanskog atara, sa akcentom na S seriju kombajna i to na model S770i.

Demonstracije su održane u žetvi različitih useva - pšenice, suncokreta i soje, sa ciljem da se utvrde realni eksploatacioni pokazatelji rada kombajna: rastur i lom zrna, čistoća ovršenog zrna, učinak i potrošnja goriva.

Kombajn John Deere S770i sa žitnim hederom 625R, je bio opremljen komponentama za preciznu poljoprivrednu proizvodnju kao što je Autotrac, Command Center 4600 i SF6000 sa mobilnim RTK modemom.

Zabeleženi rezultati govore da kombajn ni u jednoj biljnoj vrsti nije prešao nivo rasturenog zrna veći od 0,4 %, kao ni lom veći od 0,3%. Procentualni pokazatelji ne govore mnogo, ali ako se zna da su prihvatljivi gubici oko 1,5%, onda se sagledava tehnološki nivo koji su dosegli konstruktori iz John Deere-a.

Kako bi se dokazalo da i kompanija KITE DOO stoji iza ovih tvrdnji, uskoro će biti aktivirana kampanja „Garancija kvaliteta zrna” kojom će se svim zvanično registrovanim učesnicima u ovoj kampanji, koji kupe John Deere kombajn iz serije S700 garantovati lom zrna manji od 1% ili će se zauzvrat refundirati sredstva za gubitke preko ove granice.

Pored eksploatacionih pokazatelja, značajni su i oni koji prikazuju troškove održavanja tokom eksploatacionog perioda. Procentualni pokazatelji ne privlače pažnju dok se ne pretvore u novčane, pa tako inostrani stručni magazini koji su se bavili ovim istraživanjem, ističu da John Deere kombajn iz serije S700, u poređenju sa sličnim konceptima kombajna, sa svakim urađenim hektarom u pogledu očuvanja zrna i smanjenih defekata, štedi sredstva koja se kreću i do nekoliko hiljada evra na reprezentativnoj površini od 500 ha.

Ergonomski aspekt John Deere kombajna se ogleda u komfornosti kabine, velikim staklenim površinama, a pre svega tehnologijom koja omogućava potpunu automatizaciju pri radu sa kombajnom.

Opcije koje je mogu biti dostupne na S seriji kombajna su “Harvest Smart“ – usklađivanje brzine kombajna sa parametrima rada motora, rotora, nivoa gubitaka, „MachineSync“ – automatsko sinhronizovanje brzine kretanja traktora sa transpotnim sredstvom u odnosu na brzinu kretanja kombajna, „ICA i ICA2“ – interaktivno podešavanje kombajna prema ulaznim podacima dobijenih od senzora i kamera postavljenim u bunkeru i vratnoj masi.

Sve navedeno je rezultat ulaganja više od jedne milijarde funti u razvoj kombajna i usluga podrške u poslednjih nekoliko godina i verujemo da John Deere kombajni sada nude vodeće performanse na tržištu, i zato nikada nije bilo bolje vreme da postanete vlasnik John Deere kombajna, pogotovo ukoliko iskoristite velike pogodnosti “Rane porudžbine John Deere kombajna“ koja je kao i svake godine aktuelna samo u periodu od 1. novembra do 31. decembra, kod ovlašćenog uvoznika, distributera i servisera John Deere mašina u Republici Srbiji - kompanije KITE DOO Novi Sad.

 

Bilten "Za našu zemlju" broj 95., novembar 2020.godine