JOHN DEERE teški traktori čuvene 8R/RT/RX serije, dobijaju dosledne naslednike!

Stručna podrška: Kite d.o.o. tim, Kite d.o.o. Novi Sad

 

Osnovna namena traktora, pogotovo onih teške kategorije, je rad sa poteznicom u poslovima obrade zemljišta, kao i u poslovima transporta. Kako bi traktor transformisao potencijalnu hemijsku energiju goriva u vučnu snagu, potrebno je da celokupan sklop traktora bude usklađen i sinhronizovan.

Efikasnost traktora se ogleda u:

●„ Maksimalnoj efikasnosti iskorišćenja energije goriva i prenosnog sklopa

●„ Maksimalnoj trakciji hodnog mehanizma

●„ Mogućnosti odabira pogodne radne brzine za dati priključak koji se vuče.

Najbolja opcija bi bila kada bi se sva hemijska energija goriva transformisala u vučnu snagu na poteznici traktora. U praksi je to nedostižno, a istraživanja govore da se oko 55% raspoložive energije iskoristi za koristan rad, dok se 45% izgubi u transformaciji hemijske u mehaničku energiju, zatim u menjačkom prenosniku i pogonskom mostu traktora i nedovoljnoj trakciji pneumatika ili gusenica u dodiru sa podlogom.

Pri konstruisanju nove 8R serije, konstruktori iz John Deere-a, su se služili realnim podacima iz eksploatacionih uslova pređašnje serije traktora, koji su mahom dobijeni putem John Deere online platforme. Na taj način, eventualni nedostaci koji se ne mogu zapaziti na probnim stolovima, ili ispitnim trakama u samoj fabrici, se unapređuju pomoću realnih radnih podataka.

 

Motor koji pokreće John Deere 8R seriju je zapremine 9.0 L, i kod modela 8R410 razvija nominalnu snagu do 410 KS i obrtni moment od 1.851 Nm.

Snaga kod traktora je svakako bitna, ali malo ljudi obraća pažnju na raspoloživi obrtni momenat pri određenim obrtajima motora.

Trenutno raspoloživa snaga traktora u radu je određena brojem obrtaja motora (rpm) i obrtnom momentu u tom trenutku (Nm). Ovaj podatak je i te kako bitan, obzirom da teške radne operacije u određenom trenutku iziskuju rezervu snage, kako bi se savladao trenutni otpor koji se javi u zemljištu. Stoga John Deere 8R serija ima tako prilagođenu krivu obrtnog momenta, da je u opsegu između 1.500-1.600 o/min konstantan, a zatim je tendencija opadanja veoma blaga.

 

Prostije objašnjeno, ukoliko radite na obrtajima oko 1.700 o/min, i traktor oseti opterećenje, počeće da opada broj obrtaja motora. Sa opadanjem broja obrtaja motora, dolazi do porasta obrtnog momenta, kojim se nadoknađuje gubitak obrtaja motora, zadržava se konstantna vučna snaga i premošćava dodatno opterećenje, bez gubitka eksploatacione brzine. Ovako velika elastičnost motora je privilegija samo John Deere motora.

Pored motora, 8R serija John Deere traktora je prepoznatljiva kao superiorna i iz razloga što se 94% snage motora transformiše u vučnu snagu na poteznici (DLG Test 9/2016, Test Nr. 2016- 00253). Pored efikasnosti, takođe je bitno i to da imate dovoljan broj stepena prenosa u radnom opsegu motora, kako biste postigli željenu brzinu kretanja. Sa John Deere e23 Powershift transmisijom, imaćete mogućnost odabira nekoliko čisto mehaničkih stepena prenosa za najteže poslove.

Kako bi se snaga sa motora, redukovana u menjačkom prenosniku uz pomoć mase traktora, pretvorila u silu vuče, uz 8R seriju moguće je izabrati 3 različita hodna sistema, točkove, dve gusenice ili četiri gusenice.

 

 

 

 

Hodni sistem je jedan od najbitnijih segmenata na teškim traktorima, gde se izuzev neophodne trakcije, mora voditi računa i o pritisku kojim se traktor oslanja na zemljište. To je vrlo bitno kako se struktura zemljišta za kasniji razvoj korenovog sistema biljke ne bi previše narušila, jer na kraju krajeva svi radovi koji se izvode na parceli, moraju biti usmereni ka ostvarivanju što boljih uslova za plodonošenje biljke.

Da sumiramo, kod teških traktora je najbitnije da imate snažan i elastičan motor, efikasnu transmisiju, dobro izbalansiranu masu i hodni mehanizam koji će sve to da pretvori u vučnu snagu na poteznici. Ukoliko je prilikom dizajniranja oslabila samo jedna od karika, onda taj sklop ne radi kao sinhronizovana celina i onda to nije John Deere!

Svi modeli ove nadasve moćne, pouzdane i popularne serije John Deere traktora, su već sada u ponudi jedinog ovlašćenog dilera i servisera John Deere mašina na tržištu Republike Srbije – Kompanije KITE DOO Novi Sad.

 

Bilten "Za našu zemlju" broj 96., decembar 2020. godine.