20 godina sa Vama-Syngenta

Stručna podrška: Stručna podrška: Syngenta tim, Syngenta doo Beograd

 

Vaši uspesi kroz godine pokazuju da je kompanija Syngenta opravdala Vaše poverenje, ali ništa od toga ne bi postojalo da nije Vas, i zato Vam VELIKO HVALA za poverenje koje nam ukazujete kroz sezone!

Od osnivanja 2000. godine, integracijom delova kompanija Zeneca i Novartis, koji su se bavili inovacijama i proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja, Syngenta je danas postala jedan od najvećih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u svetu, i uopšte u agrobiznisu, jer poseduje i značajan udeo na tržištu semena ratarskih useva, povrća i cveća.

Sa preko 70 registrovanih preparata za različite namene u zaštiti bilja, đubrivima, regulatorima rasta i javnoj higijeni, Syngenta je značajan partner poljoprivrede u Srbiji.

Svima koji to žele na raspolaganju su kvalitetni i visoko rodni hibridi kukuruza, suncokreta, pšenice, ječma, uljane repice i povrća. Naša sredstva za zaštitu bilja su proizvodi visoke tehnologije i visoke efikasnosti, pri čemu u isto vreme zadovoljavaju i najstrožije standarde u oblasti zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Ne postoje proizvodi za manje ili više značajna tržišta, jer je svaka karika u lancu bitna.

Svedoci smo da se zakonska regulativa u oblasti sredstava za zaštitu bilja u EU stalno menja, pre svega zbog podizanja standarda koje proizvodi ove namene treba da ispune.

Sredstva za zaštitu bilja su hemikalije koje su danas pod najvećom pažnjom stručnjaka iz raznih oblasti, a sve u cilju proizvodnje zdrave, ali i bezbedne hrane.

Istraživanja u ovoj oblasti su najveći “potrošaci novca” u svakoj kompaniji koja se ozbiljno bavi ovim poslom i koja ima nameru da bude jedan od lidera na tržištu. Pored toga, standardi koji se tiču zaštite ljudi koji rade u proizvodnji, prometu i primeni sredstava za zaštitu bilja su na daleko višem nivou nego pre nekoliko godina.

Zakonska regulativa u Srbiji se menja usaglašavajući se sa evropskim standardima, što nas, zahvaljujući već proverenim preparatima za zaštitu bilja, preporučuje kao pouzdane partnere uzgajivačima voća, povrća, vinove loze, krompira i mnogih ratarskih useva.

Svesni smo da se svet ne može promeniti preko noći, ali imamo dovoljno snage, motiva i znanja da otvorimo nove horizonte u ovoj oblasti i da izgradimo direktno partnerstvo sa proizvođačima hrane.

Budućnost zaštite bilja leži u interakciji između otpornih sorata i hibrida biljaka, visokog potencijala prinosa i kvaliteta i specifičnih proizvoda visoke tehnologije za njihovu zaštitu od prouzrokovača bolesti, štetočina i korova.

Mi smo tu da ovu viziju zajedno ostvarujemo sa našim proizvođačima hrane u ovoj fabrici pod otvorenim nebom.

• Jedinstvena i široka paleta proizvoda

• Globalni lider u proizvodnji sredstava za zaštitu bilja

• Proizvodnja visoko kvalitetnog semena

• Lider u istraživanjima

• Preko 5.000 naučnika širom sveta je zaposleno na istraživačkim projektima

• Globalna pokrivenost kvalitetnim kadrovima

• Preko 28.000 zaposlenih u preko 90 zemalja sveta

• Intenzivne investicije u službi odgovorne poljoprivrede i očuvanju naše planete

 

Bilten "Za našu zemlju" broj 96., decembar 2020. godine.