Pomozimo prirodi da ozdravi!

Stručna podrška: dipl.inž.Ljubica Bošnjak, CP Distribution doo

 

Preparat Aleox Agro, baziran na 100% čistom Dihidrokvercetinu, svojim antioksidativnim dejstvom predstavlja jedan od najboljih imunostimulatora današnjice.

Aleox Agro je baziran na nanočesticama koje su sličnih dimenzija kao i biološki entiteti (organele, DNK, ćelija…), i on efikasno i precizno deluje na nivou pojedinačnih molekula i molekulskih struktura. Aktivna materija Dihidrokvercetin je donor elektrona koji prodire direktno u jezgro ćelije i time sprečava nagomilavanje slobodnih radikala, prouzrokovača lančane reakcije oksidativnih procesa unutar biljke.

Oksidativni procesi unutar ćelije, zatim tkiva i organa, direktno su uslovljeni različitim oblicima stresa kojima su biljke svakodnevno izložene.

Dosadašnja poljoprivreda se na polju poboljšanja proizvodnje, kretala u dva pravca: PRVI pravac je bio da treba obezbediti biljkama dovoljnu količinu hraniva i DRUGI da se upotrebom različitih hemijskih sredstava spreči loš uticaj patogena na rast i razvoj biljaka.

Međutim, nekontrolisana i neracionalna upotreba hemije dovela je do trajnog oštećenja zemljišta. Suočeni sa svakodnevnim uništavanjem zemljišta kao kompleksnog ekosistema pod uticajem različitih mehaničkih, klimatskih, hemijskih faktora, a pre svega ljudskog faktora, nova naučna i tehnološka otkrića bazirala su se na pronalasku prirodnih rešenja. Vremenom su otkriveni novi, prirodni preparati, kao što je Aleox Agro.

Aleox Agro je 100% prirodan, organski preparat BEZ KARENCE i bez lošeg uticaja na životnu sredinu, biljke, životinje, ljude i pčele. Po zvaničnoj statistici aktivna materija preparata Dihidrokvercetin zauzima prvo mesto na ORAC skali, sa 32.000 ORAC jedinica i time predstavlja najjači antioksidant današnjice.

Delovanjem direktno na jezgro ćelije i oslobađanjem biljaka od stresa kojima su izložene, delovanje preparata Aleox Agro zasnovano je na omogućavanju da se ostvari maksimalni genetski potencijal kod biljaka, koji je često, pod uticajem različitih faktora, u zaostatku i do 30%.

Tretiranjem semena pre setve, sadnica pre sadnje, postiže se povećanje prinosa, otpornost biljaka na loše uticaje, kao i optimalno zdravstveno stanje gajenih biljaka tokom cele vegetacije.

Upotrebom preparata Aleox Agro na kukuruzu šećercu, u ZZ“Veljko Lukić Kurjak“ u Lukićevu na hibridu Enterprise, postignuti su odlični rezultati u povećanju prinosa. Kukuruz je posejan u kasnim rokovima setve, 13-15. jula, a tretmani su rađeni dva puta folijarnom primenom, po preporučenoj dozi od 150 ml/ha. Prema rečima glavnog agronoma Jugoslava Lazića, kukuruz koji je bio tretiran preparatom Aleox Agro brže je prolazio kroz fenofaze razvoja i imao je veći udeo suve materije u odnosu na netretirani deo parcele pod kukuruzom.

Razlika u prinosu kukuruza šećerca između tretiranog i netretiranog dela parcele iznosila je 1.200 kg/ha, odnosno 8,21% je povećanje prinosa u korist delovanja preparata Aleox Agro (slika 1.)

Jednako dobar rezultat u zadruzi „Veljko Lukić Kurjak“ postignut je i na boraniji, sorta Jesica. Urađena su dva folijarna tretmana, u količini od 150 ml/ha. Preporuka je da se prvi tretman uradi u fazi prve troliske, a drugi tretman u fazi pre cvetanja boranije. Pored povećanja prinosa od 750 kg/ha, odnosno 10,2% (slika 2.), primetno je bilo značajno manje prisustvo bakterioza na tretiranom delu parcele u odnosu na kontrolni deo.

Primenom preparata Aleox Agro u voćarstvu postižu se takođe odlični rezultati kao i u ratarstvu i povrtarstvu.

Dugogodišnji zadovoljni korisnik, Petar Kovačević-Pepo iz Nakova primenjuje Aleox Agro na svim zasadima na svom imanju. Upotreba preparata Aleox Agro na šljivi kao i na smokvama poboljšava kvalitet roda, utiče na ujednačeno zrenje, bolju konzistenciju ploda i veći udeo suve materije u plodovima.

Pozitivni rezultati primene preparata Aleox Agro stižu svakodnevno, iz različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Upotreba preparata Aleox Agro doprinosi očuvanju životne sredine, ali i postizanju najvažnijih ciljeva da dobijeni prinos opravda ekonomska ulaganja.

Aleox Agro je preparat u službi prirode, i naš moto je da prirodi ne smemo okrenuti leđa, već moramo da joj pružimo ruku pomirenja.

 

Bilten "Za našu zemlju" broj 97., januar 2021. godine.